جمعی از فرزندان شهدای استان به نمایندگی از خانواده شهدا در جلسه ساماندهی گلزار شهدای استان با اهدا لوح تقدیر از اقدامات دکتر حاجی زاده معاون عمرانی استاندار بخاطر توجه ویژه به خانواده شهدا و ایثارگران و توجه ویژه به ساماندهی گلزارهای شهدای استان و شهدای گمنام از وی تقدیر و تشکر کردند. یکی […]

 

جمعی از فرزندان شهدای استان به نمایندگی از خانواده شهدا در جلسه ساماندهی گلزار شهدای استان با اهدا لوح تقدیر از اقدامات دکتر حاجی زاده معاون عمرانی استاندار بخاطر توجه ویژه به خانواده شهدا و ایثارگران و توجه ویژه به ساماندهی گلزارهای شهدای استان و شهدای گمنام از وی تقدیر و تشکر کردند.

یکی از فرزندان شهدا در این نشست با اشاره به اقدامات قابل توجهی که در دوسال گذشته در زمینه ساماندهی گلزار شهدای استان انجام شده است ، گفت : دکتر حاجی زاده از زمان حضور در استان توجه ویژه ای به ساماندهی گلزار شهدا داشته است و باید از این اقدامات تقدیر و تشکر کنیم.

یکی از فرزندان شهدا نیز با اهدای کتاب پایی که جا ماند به حاجی زاده از زحمات معاون عمرانی استاندار در زمینه ساماندهی گلزارهای شهدای استان و توجه ویژه به خانواده شهدا و ایثارگران تقدیر و تشکر کرد.