مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، با صدور احکامی جداگانه، معاون حفاظت و بهره برداری و تعدادی دیگر از مدیران ستادی این شرکت را منصوب کرد. به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، آرش مصلح، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با صدور این […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، با صدور احکامی جداگانه، معاون حفاظت و بهره برداری و تعدادی دیگر از مدیران ستادی این شرکت را منصوب کرد.

به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، آرش مصلح، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با صدور این احکام، محسن ظهیرنژاد را به عنوان سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری، مهدی خلقی فر را به عنوان سرپرست دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب و اسلام قدمی را به عنوان مدیر فنی آب این شرکت منصوب کرد.