مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد با اعلام این خبر، از تشکیل حدود ۳ هزار پرونده جدید مالیاتی درچهار ماه اول سال جاری دراین استان خبرداد وگفت: تشکیل پرونده مالیاتی برای واحدهای کسب کار از اولویت های ادارات امور مالیاتی وموفقیت دراین عرصه مستلزم همکاری سایر بخش ها و نهادها است. میلادفرخان در گفت وگو […]

 

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد با اعلام این خبر، از تشکیل حدود ۳ هزار پرونده جدید مالیاتی درچهار ماه اول سال جاری دراین استان خبرداد وگفت: تشکیل پرونده مالیاتی برای واحدهای کسب کار از اولویت های ادارات امور مالیاتی وموفقیت دراین عرصه مستلزم همکاری سایر بخش ها و نهادها است.

میلادفرخان در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به پیامدهای طرح ساماندهی کارتخوان ها افزود: بسیاری از واحدهای کسب وکار با اجرای این طرح اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی نمودند که این امر به عنوان گام ارزنده ای در جلوگیری از فرار مالیاتی موثر واقع شد.

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد : که با باهماهنگی اتاق اصناف و سایر بخش ها، برنامه ریزی برای الزام واحدهای جدید کسب وکار برای تشکیل پرونده مالیاتی انجام شده است .

هر واحدصنفی طبق قانون چهارماه بعداز زمان فعالیت ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و کوتاهی ازاین اقدام مشمول جریمه مالیاتی ۱۰درصدی است.