به گزارش قلم دنا معاونین آموزشی و غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تغییر کردند. طی حکمی از سوی دکتر محمد غلام نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دکتر سید علی محمد سادات فوق تخصص جراحی عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب […]

 

به گزارش قلم دنا معاونین آموزشی و غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تغییر کردند.

طی حکمی از سوی دکتر محمد غلام نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دکتر سید علی محمد سادات فوق تخصص جراحی عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شد.

در حکمی دیگر از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دکتر حجت اله انصاری دکترای داروسازی به سمت معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منصوب شد.

به گزارش قلم دنا طی احکامی دیگر دکتر محمدعلی منصوریان به سمت سرپرست بین الملل و ارتباطات علمی دانشگاه و دکتر مسلم صداقت طلب به سمت سرپرست دانشکده پزشکی منصوب شدند.