اقدامات صندوق کارآفرینی امید مورد توجه مشاور وزیر و مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور قرار گرفت.

اقدامات صندوق کارآفرینی امید مورد توجه مشاور وزیر و مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور قرار گرفت.

در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استان که با حضور سید علی احمدزاده و زینب اختری مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور برگزار شد پس از صحبت های کاظم حاجی پور مدیر صندوق کارآفرینی امید استان، اقدامات صندوق کارآفرینی امید استان کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه و استقبال مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور قرار گرفت.

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور  اقدامات صندوق کارآفرینی امید را خوب و مفصل خواند و خواستار ادامه همکاری شد.

به گزارش قلم دنا، طی یکسال گذشته قریب به ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط صندوق کارآفرینی امید استان به بانوان پرداخت شد که رقمی بی سابقه بوده است.