مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید با درج جدول رتبه بندی کشوری طرح های تبصره ۱۸ در صفحه شخصی خود از یک صعود جالب در یک ماه گذشته تاکنون پرده برداری کرد. به گزارش قلم دنا، حاجی پور مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید با درج جدول رتبه بندی کشوری طرح های تبصره ۱۸ در صفحه شخصی […]

مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید با درج جدول رتبه بندی کشوری طرح های تبصره ۱۸ در صفحه شخصی خود از یک صعود جالب در یک ماه گذشته تاکنون پرده برداری کرد.

به گزارش قلم دنا، حاجی پور مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید با درج جدول رتبه بندی کشوری طرح های تبصره ۱۸ در صفحه شخصی خود از یک صعود جالب در یک ماه گذشته تاکنون پرده برداری کرد .

در ماه گذشته لیستی از این رتبه بندی در رسانه های استان منتشر شد که صندوق کارآفرینی امید در آن رتبه ۲۵ در بین رتبه بندی کشوری بود .

در دیداری که خبرنگار ما با وی داشت ، مستنداتی ارائه داد که نامه نگاری ها به برخی ادارات برای بهره بری از این فرصت برای اشتغال زایی در استان صورت گرفته که مثمر ثمر بوده و روند معرفی متقاضیان شتاب محسوسی به خود گرفته و دستگاههای طرف تفاهم نامه همکاری های خود را افزایش داده اند .

اما با اقدامات انجام شده توسط ان مدیریت توانست این رتبه بندی را به تک رقمی برساند و وعده داده است تا چند روز اینده و در پایان ماه دو پله دیگر صعود کند .

مدیر صندوق کار آفرینی امید استان کهگیلویه و بویر احمد از برنامه ریزی برای اشتغالزایی در پنج روستای پایلوت در استان خبرداد و اظهار کرد : پس از سفر ریاست جمهوری تاکنون ۱۵میلیارد پاسخ به نامه های سفر ریاست جمهوری جهت اشتغالزایی جوانان این استان داده شد و امیدواریم در تبصره ۱۸ در سریعترین زمان بتوانیم به رتبه ۱تا ۳کشوری برسیم .