به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با سردار خرمدل فرماندهی سپاه فتح استان با هدف بسط و توسعه آموزش های مهارتی دیدار و گفتگو کرد. سید نوراله هدایت در این دیدار با بیان […]

 

به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با سردار خرمدل فرماندهی سپاه فتح استان با هدف بسط و توسعه آموزش های مهارتی دیدار و گفتگو کرد.

سید نوراله هدایت در این دیدار با بیان اهمیت و جایگاه آموزش های مهارتی بیان داشت: ماموریت و رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای تدوین استانداردهای آموزشی و ارائه آموزش ها بر اساس استانداردها و شایستگی ها با توجه به نیاز سنجی و مشتری مداری می باشد.

وی اظهار داشت: در گذشته استانداردهای آموزشی متناسب با نیاز واقعی بازار نبود،اما امروزه استانداردهای شایستگی به علت انعطاف پذیری نیاز بازار کار را تٱمین می کنند.

هدایت با بیان اینکه ایجاد مراکز جوارکارگاهی جهت افزایش ارتقای مهارت مهم می باشد، گفت: مهارت آموزی در محیط کار واقعی، ایجاد مراکز کارگاهی و بین کارگاهی و اجرای آموزش های مهارتی کارآمد در مجموعه قرارگاه مهارت آموزی سپاه به عنوان یک ضرورت احساس میشود.

سپس فرماندهی ارشد سپاه فتح استان ضمن قدردانی از مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان در خصوص ارائه آموزش های مهارتی تأکید کردند : که مدرک گرایی مشکل جامعه را حل نمی کند و ما باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم با اجرای آموزشها، افراد جامعه را با مشاغل آشنا کنیم.

سردار خرمدل با اشاره به افزایش بیکاری در جامعه به عنوان یک معضل بیان داشت: ما باید بستر را طوری فراهم کنیم که آموزشهای مهارتی ارائه شده با کیفیت و متناسب با نیاز روز و متناسب با نیاز بازار کار باشد که بازخورد این آموزشها، زمینه اشتغال جوانان را در جامعه فراهم آورد.

در این دیدار نیز سرهنگ ارسلان جو ،رئیس ستاد تخصصی اقشار بسیج و سرهنگ محسنی خواه ، رئیس سازمان بسیج کارگری استان نیز حضور داشتند.