با اهتمام دستگاه های سلامت استان از جمله دانشگاه علوم پزشکی، روز گذشته خبر مسرت بخش روز بدون کرونا در استان ثبت شد خالی از لطف نیست که نقادان این رویکرد مثبت را ببینند و تحسین کنند. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا – اقدامات خوب همیشه نیاز به تبلیغات خوب دارند، این در حالیست که […]

با اهتمام دستگاه های سلامت استان از جمله دانشگاه علوم پزشکی، روز گذشته خبر مسرت بخش روز بدون کرونا در استان ثبت شد خالی از لطف نیست که نقادان این رویکرد مثبت را ببینند و تحسین کنند.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا – اقدامات خوب همیشه نیاز به تبلیغات خوب دارند، این در حالیست که در طرف دیگر این دیدگاه این موضوع مصداق ندارد.

خبرهای خوبی که این روزها باید بیشتر در فضای استان دیده شوند تا مردم به خدماتی که در قبال آنها صورت می پذیرد بیشتر واقف باشند.

کمتر کسی فراموش می‌کند سال گذشته در اوج گیری کرونا آمارهای فوت شدگان این بیماری از عدد ۷۰۰ گذشته بود.

دغدغه و نیاز اساسی مردم رفع این بیماری شده بود و در رسانه ها و مطالبات عمومی این قضیه به صورت جدی دنبال می شد.

قطعا ورود واکسن ها، تلاش جدی دستگاه های سلامت و مدافعان سلامت در این امر و رخداد عظیم بی تاثیر نبوده است.

کهگیلویه و بویراحمد جایی که بیش از هزار فوتی ناشی از کرونا داشت، استانی که جمعیت آن ۸۰۰ هزار نفر است، حداقل در هر سیصد خانواده یک خانواده عزادار شدند.جایی که از هر ۸ نفر یک نفر به کرونا مبتلا شد و سایرین شبانه روز را با استرس ناشی از آن می گذراندند.

اما اکنون تلاش ها به ثمر نشست، با اهتمام دستگاه های سلامت استان از جمله دانشگاه علوم پزشکی، روز گذشته خبر مسرت بخش روز بدون کرونا را در استان داشتیم، روزی که هیچ نمونه آزمایشی مثبت اعلام نشد، سال قبل آرزوی چنین روزی را داشتیم.

بین این همه حملاتی که این روزها این مجموعه را نشانه رفته است، خالی از لطف نیست که نقادان این رویکرد مثبت را ببینند و تحسین کنند، دستگاهی که شهید زارعی، به عنوان شهید مدافع سلامت آن شناخته شد و خود را به خوبی در این آزمون نشان داد.

قطعا فارغ از هیاهو ها می توان فهمید که این امر مگر بر یک هماهنگی‌ وحدت رویه همگانی در مجموعه سلامت استان میسر نبوده است و این شاخص ها باید مطالبه و عملکرد این دستگاه به شمار بیاید.

امید که این روند خوب در تمامی ادارات و سازمان های استان ادامه یابد تا شاهد ایجاد امید و نشاط بیشتر با روی کار آمدن دولت جدید در سطح استان باشیم.