به گزارش قلم دنا؛صبح امروز مراسم تودیع ومعارفه اداره آموزش وپرورش شهرستان چرام باحضور معاون مدیرکل آموزش و پرورش و مسئولان استانی وشهرستانی درسالن اجتماعات فرمانداری چرام برگزارشد . دراین مراسم دکترصدراله عابدکیش به عنوان مدیرجدید معرفی و از زحمات جناب رحیم بازی مدیرپیشین تقدیرشد.                                

به گزارش قلم دنا؛صبح امروز مراسم تودیع ومعارفه اداره آموزش وپرورش شهرستان چرام باحضور معاون مدیرکل آموزش و پرورش و مسئولان استانی وشهرستانی درسالن اجتماعات فرمانداری چرام برگزارشد

.

دراین مراسم دکترصدراله عابدکیش به عنوان مدیرجدید معرفی و از زحمات جناب رحیم بازی مدیرپیشین تقدیرشد.