جلسه شورای اداری در بخش دیشموک با حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران ، استاندار و نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی ، مدیرعامل بنیاد علوی کشور و مدیران کل استان و فرماندار شهرستان کهگیلویه برگزار شد.   در این جلسه مسائل و مشکلات بخش دیشموک بررسی و پیگیری شد.  

جلسه شورای اداری در بخش دیشموک با حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران ، استاندار و نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی ، مدیرعامل بنیاد علوی کشور و مدیران کل استان و فرماندار شهرستان کهگیلویه برگزار شد.

 

در این جلسه مسائل و مشکلات بخش دیشموک بررسی و پیگیری شد.