طی احکام جداگانه ای از سوی حجت السلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه و دکتر علی صالحی دادستان تهران دکتر محمدرضا سیاهپور بعنوان معاون دادستان تهران،معاون نظارت و بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست معاونت اجرایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. متن احکام به این شرح است: […]

 

طی احکام جداگانه ای از سوی حجت السلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه و دکتر علی صالحی دادستان تهران دکتر محمدرضا سیاهپور بعنوان معاون دادستان تهران،معاون نظارت و بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست معاونت اجرایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد.

متن احکام به این شرح است:
« به موجب این حکم به سمت معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب می شوید.امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن،اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستم دیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کارخود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و مؤید باشید.

غلامحسین محسنی اژیه
رئیس قوه قضائیه»

 

و «جناب آقای محمدرضا سیاهپور
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران
نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان معاون نظارت و بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست معاونت اجرائی دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب می شوید امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) و با نصب العین قراردادن منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و در راستای اجرای سیاستهای تبیین شده ریاست معظم قوه قضائیه(دام عزخ العالی) در انجام وظایف و احقاق حق و اجرای عدالت،وفق مقررات موفق و مؤید باشید.

علی صالحی
دادستان عمومی و انقلاب تهران».

محمدرضا سیاهپور ار قضات جوان و خوشنام دستگاه قضایی است که پیش از این دادستانی شهرستان بن و بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تهران را در کارنامه خود دارد.

دکتر سیاهپور از فرزندان شهرستان بویراحمد و ایل جلیل می باشد.