دکتر محمد غلام نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر  با حضور در بیمارستان شهید جلیل یاسوج از نوجوان افغانستانی که مورد هجوم حمله چند قلاده خرس قرار گرفت عیادت و وضعیت درمانی ایشان را مورد بررسی قرار داد. دکتر غلام نژاد در این رابطه گفت: همراه با متخصص […]

 

دکتر محمد غلام نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر  با حضور در بیمارستان شهید جلیل یاسوج از نوجوان افغانستانی که مورد هجوم حمله چند قلاده خرس قرار گرفت عیادت و وضعیت درمانی ایشان را مورد بررسی قرار داد.

دکتر غلام نژاد در این رابطه گفت: همراه با متخصص محترم جراحی و معاون دانشگاه ، از نوجوان افغانستانی بستری در بیمارستان شهید جلیل یاسوج که امروز در ارتفاعات اطراف یاسوج توسط چندین قلاده خرس مورد حمله قرار گرفت عیادت  و روند درمان ایشان بررسی شد.

وی افزود : حال ایشان مساعد می باشد و خطر تهدید کننده حیات وجود ندارد.