به گزارش قلم دنا،سیدعلی احمدزاده با حضور آیت‌الله سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در استان در نشست فوق العاده شورای اداری استان گفت: طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن یکی از ضروریت های مهم کشور است و این طرح با تمام توان و با تفکر و روحیه جهادی اجرای می […]

 

به گزارش قلم دنا،سیدعلی احمدزاده با حضور آیت‌الله سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در استان در نشست فوق العاده شورای اداری استان گفت: طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن یکی از ضروریت های مهم کشور است و این طرح با تمام توان و با تفکر و روحیه جهادی اجرای می شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این طرح که باید در دولت های گذشته اجرا می شد به دلیل نگرانی از واکنش های مردم و یا نداشتن جرأت کافی اجرایی نشد.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ دولت هشت میلیارد دلار برای پرداخت یارانه ها پیش بینی کرده بود و زمانی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد تمام این اعتبار هزینه شده بود و چالشی بزرگ برای دولت شد.
استاندار ابراز داشت: در کشور یک تصمیم حاکمیتی گرفته شد و در بودجه ۱۴۰۱ با توجه به شرایط سال گذشته الزام قانونی برای دولت ایجاد شد تا این شیوه ارز ترجیحی برداشته و طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه طرح ریزی و وارد مرحله اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: تمام اقتصاد دانان و دولت مردان به این نتیجه رسیدند که این طرح مطرح و به اجرا درآید و خیرخواهان و دلسوزان این مملکت، نظام و مردم هم بر این مسئله مهم تاکید جدی دارند.
دکتراحمدزاده گفت: رئیس جمهور بر این باور بوده و هست حتی اگر محبویت خود را هم از دست دهد اما اجرای این طرح چون به مصلحت، مردم، نظام، دولت می باشد و چون موثر در ایجاد تحول بنیادی در بخش اقتصادی کشور است باید اجرا گردد.
 وی ادامه داد: این همان روحیه، تفکر و حرکت جهادی است که رئیس جمهور در خط مقدم قرار دارد و در دولت سیزدهم تجلی پیدا کرده است.
استاندار تصریح کرد: برای اجرای این طرح مهم همه ما مسئولین و خادمین مردم هم باید جانانه و با گذاشتن آبرویمان پای کار بیایم که یک تکلیف ملی و یک وظیفه قانونی است.
وی با بیان اینکه، هر چه برای برجام وقت گذاشتیم ثمر نگرفتیم و امروز نگاه ما به خارج و برجام و گره زدن آن به اقتصاد کارساز نخواهد بودگفت: باید متکی و وابسته به توانمندی های داخلی و این باور که ما می توانیم، اقتصادمان را نجات دهیم.
استاندار با اشاره به شرایطی که ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در بخش اقتصادی از جمله کالاهای استراتژیک گندم و دانه های روعنی گذاشته است، تاکید کرد: این عامل باعث کمبود و گرانی این ۲ کالا شده است و آرد و روغن که بخش زیادی از منابع دولت شامل یارانه آنها بود به کشورهای همسایه قاچاق می شد.
وی اجرای این طرح را قطع دست واسطه گران و رانتخواران عنوان کرد و اظهار داشت: توزیع ناعادلانه منابع و ثروت باعث قویتر شدن رانتخواران و ضعیف تر شدن اقشار محروم شده بود.
دکتراحمدزاده گفت: انحرافاتی که در ارز ترجیحی و در عدم توزیع منطقی یارانه ها بود اقشار فقیر روز به روز فقیرتر و افراد سودجو و فرصت طلب روز به روز قویتر می شدند.
وی بیان کرد: امروز رئیس جمهور با حرکت جهادی و ایجاد تحولی اساسی و بنیادی برای جراحی اقتصاد بیمارگونه کشور حرکتی را آغاز کرده است که ما همه موظفیم و ملزم به اجرای و حمایت از این طرح هستیم.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: این یک وظیفه ملی و آرمانی است که همه مدیران به خصوص حوزه اقتصادی، صدا و سیما، رسانه های گروهی با گفتمان درون استانی و ملی اهمیت و جایگاه این طرح را بیشتر برای عموم مردم و واقعیات را به خوبی تبیین کنند و به آنها امید و آرامش دهند.
احمدزاده از مردم عزیز استان خواست تا در راستای تحقق اهداف بزرگ این طرح که توزیع عادلانه منابع و سرمایه ملی کشور و در جهت احقاق حق و حقوق همگانی است، حامی و پشتیبان دولت و خادمین خود باشند، همانطور که در عرصه های مختلف جهادی و صحنه های استکبار ستیزی در طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی حضور و مشارکت جهادی داشته اند.
وی به نهادهای نظارتی تاکید کرد: در اجرای این طرح شاید گروه، افراد و با اشخاصی باشند که به سودشان نیست و بخواهند در دل مردم یاس و ناامیدی ایجاد کنند و اذهان عمومی را مشوش سازند لذا وظیفه داریم تا نسبت به آگاه سازی مردم و نظارت بر اجرای طرح و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده سوداگران در اجرای کامل و دقیق آن جلوگیری و برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.
احمدزاده با اشاره به نقش و جایگاه سازنده رسانه ها بیان کرد: از انتقادات سازنده به خوبی استقبال می کنیم و اما تخریب و ایجاد ناامیدی و یاس در بین مردم عملی نادرست است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن جهادگرانه اجرا می شود / با تمام توان پشتیبان و حامی این طرح هستیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن جهادگرانه اجرا می شود / با تمام توان پشتیبان و حامی این طرح هستیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن جهادگرانه اجرا می شود / با تمام توان پشتیبان و حامی این طرح هستیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن جهادگرانه اجرا می شود / با تمام توان پشتیبان و حامی این طرح هستیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن جهادگرانه اجرا می شود / با تمام توان پشتیبان و حامی این طرح هستیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن جهادگرانه اجرا می شود / با تمام توان پشتیبان و حامی این طرح هستیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن جهادگرانه اجرا می شود / با تمام توان پشتیبان و حامی این طرح هستیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن جهادگرانه اجرا می شود / با تمام توان پشتیبان و حامی این طرح هستیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن جهادگرانه اجرا می شود / با تمام توان پشتیبان و حامی این طرح هستیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن جهادگرانه اجرا می شود / با تمام توان پشتیبان و حامی این طرح هستیم