استاندار کهگیلویه و بویراحمد خطاب به مردم گفت: با اصلاح ارز ترجیحی و مردمی شدن یارانه‌ها دست دلالان قطع و معیشت مردم بهبود پیدا می‌کند. به گزارش قلم دنا،سیدعلی احمدزاده در نشست تعاملی با اعضای اتاق اصناف یاسوج در خصوص طرح مردمی سازی یارانه ها و پرداخت عادلانه به مردم گفت: این طرح به عنوان […]

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خطاب به مردم گفت: با اصلاح ارز ترجیحی و مردمی شدن یارانه‌ها دست دلالان قطع و معیشت مردم بهبود پیدا می‌کند.
به گزارش قلم دنا،سیدعلی احمدزاده در نشست تعاملی با اعضای اتاق اصناف یاسوج در خصوص طرح مردمی سازی یارانه ها و پرداخت عادلانه به مردم گفت: این طرح به عنوان یک بحث محوری در اقتصاد کشور قلمداد شده است.
 رئیس جمهور شب گذشته با مردم صحبت کردند و همه اهداف و ضروریات این طرح را به خوبی بیان کردند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: سالهاست که در کشور دلسوزان نظام و اقتصاددانان درگیر و معتقدند اقتصاد ایران با یک توافق همگانی به تحول و جراحی بزرگ نیاز دارد و باید کاری در کشور در خصوص هدفمندی یارانه ها اجرا و یارانه ها در جای خودش هزینه شود.
 وی بیان کرد: اجرای این طرح در دولت ها مطرح بود اما آنها به خاطر اینکه محبوبیتشان کم نشود جرات اجرای آن را نداشته حتی بارها در دولت ها و دولت گذشته این موضوع مطرح شد که جلوی هدررفت ها گرفته شود اما چنین اقدامی صورت نگرفت.
استاندار گفت: این تصمیم ملی در دولت آیت الله رئیسی گرفته شده و همه قبول دارند که این طرح یک ضرورت است و عده‌ای از طرفداران دولت مخالف اجرای طرح بودند چرا که معتقداند بر محبوبیت رئیس جمهور تاثیر گذار است.
 وی ادامه داد: عده‌ای دیگر باز مسائل کشور را به برجام گره زدند و گفتند اجازه دهید مذاکرات با اروپا به نتیجه برسد اما رئیس جمهور مصلحت کشور و ملت را در نظر گرفتند و به فکر خود نبودند و این همانی کار و بینش جهادی زمان جنگ است.
احمدزاده با بیان اینکه، اقدام رئیس جمهور آغاز تحول اقتصادی در کشور است، بیان کرد: گرایش دیگری که دولت کنونی به ما یاد داد این است که خطای محض است که اقتصاد کشور را کاملا به نگاه های بیرونی و برجامی گره بزنیم و این ما هستیم که باید برای اقتصاد و برجام تصمیم بگیریم.
استاندار ابراز داشت: مردم بدانند با مپردمی سازی یارانه ها و اصلاح اقتصاد کشور دست دلالان کوتاه و معیشت آنها بهبود پیدا می کند.
وی ادامه داد: روش یارانه ای گذشته کدام فقیر را از فقر نجات داده است نه اینکه عده‌ای که وضع خوبی داشتند وضعیت شان بهتر شد و آنهایی که محروم بودند محترومتر شدند.
احمدزاده خاطرنشان کرد: مردمی سازی یارانه ها زیربنای تحول اقتصادی است لذا مصلحت آینده کشور و نظام است و مردم منتظر تحولات بزرگتر باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:اقدامات رئیس جمهور آغازگر تحول اقتصادی است/ بهبود معیشت مردم با قطع دست دلالان/ منتظر اتفاقات بزرگتر باشیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:اقدامات رئیس جمهور آغازگر تحول اقتصادی است/ بهبود معیشت مردم با قطع دست دلالان/ منتظر اتفاقات بزرگتر باشیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:اقدامات رئیس جمهور آغازگر تحول اقتصادی است/ بهبود معیشت مردم با قطع دست دلالان/ منتظر اتفاقات بزرگتر باشیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:اقدامات رئیس جمهور آغازگر تحول اقتصادی است/ بهبود معیشت مردم با قطع دست دلالان/ منتظر اتفاقات بزرگتر باشیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:اقدامات رئیس جمهور آغازگر تحول اقتصادی است/ بهبود معیشت مردم با قطع دست دلالان/ منتظر اتفاقات بزرگتر باشیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:اقدامات رئیس جمهور آغازگر تحول اقتصادی است/ بهبود معیشت مردم با قطع دست دلالان/ منتظر اتفاقات بزرگتر باشیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:اقدامات رئیس جمهور آغازگر تحول اقتصادی است/ بهبود معیشت مردم با قطع دست دلالان/ منتظر اتفاقات بزرگتر باشیم

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:اقدامات رئیس جمهور آغازگر تحول اقتصادی است/ بهبود معیشت مردم با قطع دست دلالان/ منتظر اتفاقات بزرگتر باشیم