به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در واکنش به مطالب مطرح شده در فضای مجازی و استفاده ابزاری با نام و اعتبار یکی از پزشکان قابل احترام وخوشنام در جامعه پزشکی که نقش موثری در خدمت به جامعه در زمان کرونا داشته […]

 

 

به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در واکنش به مطالب مطرح شده در فضای مجازی و استفاده ابزاری با نام و اعتبار یکی از پزشکان قابل احترام وخوشنام در جامعه پزشکی که نقش موثری در خدمت به جامعه در زمان کرونا داشته اند، متاسفانه توسط افراد با اهداف خاص و جریانات خارج از دانشگاه برای به حاشیه بردن خدمت سالم و صادقانه در دوره مدیریت جدیددانشگاه نموده اند.

دانشگاه ،در هفته سلامت که از ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت ماه نامگذاری گردیده و در حال ارائه موفقیت های حوزه سلامت می باشد،ضمن ارج نهادن به خدمات پزشکان حاذق به خصوص در بحث موفقیت و کنترل مبارزه با بیماری کرونا که با همراهی مردم فهیم استان فراهم گردید مسیر خدمت را با جدیت بیشتر ادامه خواهد داد.