مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم فرامرز کاهکض دایی و پدر همسر مهرداد کاهکش مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران روز دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۱۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در مسجد النبی واقع در گچساران کوی شهید پرهون برگزار می گردد. همزمان مجلس زنانه نیر در همین مکان برگزار می شود.

 

مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم فرامرز کاهکض دایی و پدر همسر مهرداد کاهکش مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران روز دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۱۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در مسجد النبی واقع در گچساران کوی شهید پرهون برگزار می گردد.

همزمان مجلس زنانه نیر در همین مکان برگزار می شود.