طی حکمی از سوی دکتر مصطفی جمالی مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران ،مدیرکل انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. به گزارش قلم دنا، طی حکمی از سوی دکتر مصطفی جمالی مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران ،دکتر سید ذاکر سعیدی نژاد به عنوان مدیرکل انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. […]

طی حکمی از سوی دکتر مصطفی جمالی مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران ،مدیرکل انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

به گزارش قلم دنا، طی حکمی از سوی دکتر مصطفی جمالی مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران ،دکتر سید ذاکر سعیدی نژاد به عنوان مدیرکل انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.
پیش از این دکتر رستم حسن زاده مسولیت اداره کل انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده داشت.