بسم الله الرحمن الرحیم هفته کار و کارگر فرصتی است تا با احترام و تکریم خاص قدردان قشری از جامعه باشیم که لحظه لحظه تلاش و عرق جبین آنان است که چرخ تولید و صنعت کشور را می چرخانند تا با نگاه به درون و تکیه بر ظرفیت های عظیم و پاک نیروی انسانی ، […]

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته کار و کارگر فرصتی است تا با احترام و تکریم خاص قدردان قشری از جامعه باشیم که لحظه لحظه تلاش و عرق جبین آنان است که چرخ تولید و صنعت کشور را می چرخانند تا با نگاه به درون و تکیه بر ظرفیت های عظیم و پاک نیروی انسانی ، از هرگونه وابستگی رهایی یابیم .

این قشر شریف و نجیب در دفاع از ملک و میهن ، دهها هزار شهید را تقدیم کشور نمودند و پس از آن نیز با همه کمبود و کاستی ها نیز با برای اعتلای ایران اسلامی ، مجاهدانه در میدان بمانند .

توجه به خواسته های بحق کارگران و بهبود وضعیت معیشتی آن عزیزان جز با درک صحیح از شرایط واقعی آنان و اتخاذ تصمیمات منطبق بر واقعیات آماری و اقتصادی جامعه میسور می باشد و بر دولت و مجلس تکلیف است که از همه ظرفیت ها برای رفع دغدغه کارگران بهره بگیرند .

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر ، در کمال افتخار بر دست کارگران و کارآفرینان بوسه میزنم و آرزوی بهروزی و سربلندی برای همه آن عزیزان دارم .

سید محمد موحد
دهم اردیبهشت ۱۴۰۱