طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان ، سرپرست معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب شد. به گزارش قلم دنا، طی حکمی از سوی حسنعلی عزت خواه ، محمد جمالی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان با حفظ سمت بعنوان سرپرست معاونت تربیت […]

 

طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان ، سرپرست معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب شد.

به گزارش قلم دنا، طی حکمی از سوی حسنعلی عزت خواه ، محمد جمالی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان با حفظ سمت بعنوان سرپرست معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

پیش از این خانم حسینی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بود.