به گزارش قلم دنا، دکتر سامر مرادیان معاون توسعه مدیریت و منابع این دانشگاه با دکتر عین اللهی به منظور مرتفع شدن مشکلات اعتباری و پرداخت ها دیدار کرد. در این دیدار وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برای جبران بخشی از کسری اعتبار در پرداخت حقوق اسفند و فروردین، دستورات لازم را صادر کردند. […]

 

به گزارش قلم دنا، دکتر سامر مرادیان معاون توسعه مدیریت و منابع این دانشگاه با دکتر عین اللهی به منظور مرتفع شدن مشکلات اعتباری و پرداخت ها دیدار کرد.

در این دیدار وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برای جبران بخشی از کسری اعتبار در پرداخت حقوق اسفند و فروردین، دستورات لازم را صادر کردند.

همچنین در این دیداردکتر مرادیان با وزیر بهداشت در خصوص چگونگی تکمیل طرح های نیمه تمام و آغاز پروژه های عمرانی جدید ،به خصوص بیمارستان‌های در حال ساخت استان کهگیلویه وبویراحمد گفتگو و رایزنی هایی را انجام دادند که دکتر عین اللهی از حمایت خود از این طرح ها گفت.

گفته می شود این دیدار عصر امروز در ساختمان وزارت بهداشت در تهران صورت گرفت.