مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در احکام جداگانه ای، سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری و سرپرست دفتر مدیریت مصرف این شرکت را منصوب کرد. به گزارش قلم دنا روابط عمومی شرکت، ” جمال معتمدی زاده ” در احکام جداگانه ای و باهدف سرعت بخشی به فعالیت های این شرکت در راستای […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در احکام جداگانه ای، سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری و سرپرست دفتر مدیریت مصرف این شرکت را منصوب کرد.

به گزارش قلم دنا روابط عمومی شرکت، ” جمال معتمدی زاده ” در احکام جداگانه ای و باهدف سرعت بخشی به فعالیت های این شرکت در راستای ارتقای سطح رضایتمندی مشترکین برق این استان، ” امیر الهی ” را بعنوان سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان منصوب و از خدمات ” ایرج انصاری ” در این مسوولیت تقدیر کرد.

همچنین در حُکمی جداگانه، ” ایرج انصاری ” بعنوان سرپرست دفتر مدیریت مصرف این شرکت منصوب و از خدمات ” پیمان پورمعرفت ” که پیش از این بازنشسته شده بود تقدیر کرد.

” امیر الهی ” سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت و آخرین مسوولیت وی، رئیس اداره بهره برداری اداره برق شهرستان گچساران بوده است.

” ایرج انصاری “سرپرست دفتر مدیریت مصرف این شرکت نیز کارشناس ارشد برق و آخرین مسوولیت وی، مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.