مهدی روشنفکر: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کادر بهداشت و درمان از پرداخت فوق‌العاده خاص محروم بوده و حتی نیروهای شرکتی دریافتی زیر ۲ میلیونی خود را در چند ماه دریافت نکرده‌اند و در واقع بقال سر کوچه هم بیش از وزارت بهداشت هوای آنها را دارد.

به گزارش قلم دنا و بنقل از نرس وب: نماینده مجلس در تذکری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چنین آورده که دلیل عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و طرحی بهداشت و درمان و عدم پرداخت فوق‌العاده خاص چیست؟
در تذکر مهدی روشنفکر به عین‌اللهی آمده که نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی مجموعه بهداشت و درمان در دو سال شیوع کرونا متحمل مشکلات متعدد روحی، جسمی و خانوادگی شده و برخی نیز در این راه به شهادت رسیده‌اند.
این نماینده مجلس در ادامه تذکر خود چنین آورده: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کادر بهداشت و درمان از پرداخت فوق‌العاده خاص محروم بوده و حتی نیروهای شرکتی دریافتی زیر ۲ میلیونی خود را در چند ماه دریافت نکرده‌اند و در واقع بقال سر کوچه هم بیش از وزارت بهداشت هوای آنها را دارد.
نماینده بویراحمد،دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی خطاب به عین اللهی در تذکر خود چنین آورده است که تبدیل وضعیت مهمترین و در واقعه کوچکترین مطالبه نیروهای شرکتی و طرحی و مراکز درمانی و بهداشتی از وزارت و مجلس است که باید وزیر بهداشت و درمان تا حصول نتیجه از تلاش و پیگیری غفلت نکند