طی حکمی از سوی مدیر بانک سپه استان کهگیلویه و بویراحمد اسلام غلامی به سمت مدیریت بانک سپه مرکزی شهرستان کهگیلویه منصوب شد. طی حکمی ازسوی شاهرخ امیریان مدیر بانک سپه استان کهگیلویه و بویراحمد اسلام غلامی بعنوان مدیر بانک سپه مرکزی شهرستان کهگیلویه منصوب شد. غلامی معاونت بانک سپه شعبه شریعتی دهدشت و […]

 

طی حکمی از سوی مدیر بانک سپه استان کهگیلویه و بویراحمد اسلام غلامی به سمت مدیریت بانک سپه مرکزی شهرستان کهگیلویه منصوب شد.

طی حکمی ازسوی شاهرخ امیریان مدیر بانک سپه استان کهگیلویه و بویراحمد اسلام غلامی بعنوان مدیر بانک سپه مرکزی شهرستان کهگیلویه منصوب شد.

غلامی معاونت بانک سپه شعبه شریعتی دهدشت و مدیر پشتیبانی بانک سپه استان را در کارنامه خود دارد.

وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت است.