صبح امروز، جلسه شورای معاونان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با حضور سید فرزاد نجات‌نیا، سرپرست حقوقی- امور مجلس و استان‌های وزارت راه‌وشهرسازی برگزار شد. این دیدار با حضور معاونین و تعدادی از مدیران کل ستادی، سرپرست حقوقی- امور مجلس و استان‌های وزارت راه‌وشهرسازی، در دفتر مدیرعامل شرکت انجام شد. در این جلسه، […]

 

صبح امروز، جلسه شورای معاونان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با حضور سید فرزاد نجات‌نیا، سرپرست حقوقی- امور مجلس و استان‌های وزارت راه‌وشهرسازی برگزار شد.

این دیدار با حضور معاونین و تعدادی از مدیران کل ستادی، سرپرست حقوقی- امور مجلس و استان‌های وزارت راه‌وشهرسازی، در دفتر مدیرعامل شرکت انجام شد.

در این جلسه، موضوعات مرتبط با معاونت حقوقی وامورمجلس و نحوه‌ تعامل فی‌مابین مورد بررسی و بر همکاری و هم‌افزایی هرچه بیشتر شرکت با معاونت مذکور تاکید گردید.

همچنین در ادامه این جلسه، معاونین شرکت ضمن ارائه اقدامات اساسی‌ و مهم حوزه تحت مسئولیت خود در سال ۱۴۰۰ بر تعامل هرچه بیشتر با نمایندگان مجلس در تصویب تبصره های بودجه مرتبط با شرکت فرودگاه‌ها تاکید نمودند.