دکتر قائمی افزود: به تبع رایزنی های دکتر روشنفکر نماینده ی محترم مردم شریف شهرستان های بویراحمد،دنا و مارگون به منظور احداث گاوداری ۶۰۰۰ راسی در شهرستان مارگون، میزبان دکتر خبازان مدیرکل تولید دامپروی واحدهای دامپروری بنیاد مستضعفان و مهندس فرشادی مدیر توسعه و تجهیز واحدهای دامپروری بنیاد بودیم. وی خاطرنشان کرد: این بازدید با […]

دکتر قائمی افزود: به تبع رایزنی های دکتر روشنفکر نماینده ی محترم مردم شریف شهرستان های بویراحمد،دنا و مارگون به منظور احداث گاوداری ۶۰۰۰ راسی در شهرستان مارگون، میزبان دکتر خبازان مدیرکل تولید دامپروی واحدهای دامپروری بنیاد مستضعفان و مهندس فرشادی مدیر توسعه و تجهیز واحدهای دامپروری بنیاد بودیم.
وی خاطرنشان کرد: این بازدید با حضور «صمیمی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و «راستین» مدیرکل ستاد سرمایه گذاری استانداری صورت گرفت.
فرماندار مارگون تصریح کرد: با توجه به تلاش های صورت گرفته توسط دکتر روشنفکر نماینده ی محترم مردم شریف شهرستان های بویراحمد،دنا و مارگون  احداث این گاوداری زمینه اشتغال بخش قابل توجهی از جوانان شهرستان مارگون را فراهم می کند.