صلاحیت یکی دیگر از نامزدهای رد صلاحیت شده شورای شهر یاسوج تایید شد . عصر امروز وزارت کشور با ارسال نامه ای اعلام کرد که صلاحیت سید هدایت اکبری تایید شد . سید هدایت اکبری نماینده دو دوره شورای شهر و از نامزدهای برجسته شورای شهر یاسوج است که با تایید صلاحیت وی معادلات […]

 

صلاحیت یکی دیگر از نامزدهای رد صلاحیت شده شورای شهر یاسوج تایید شد .

عصر امروز وزارت کشور با ارسال نامه ای اعلام کرد که صلاحیت سید هدایت اکبری تایید شد .

سید هدایت اکبری نماینده دو دوره شورای شهر و از نامزدهای برجسته شورای شهر یاسوج است که با تایید صلاحیت وی معادلات انتخابات تغییرات زیادی خواهد کرد .