طی حکمی از سوی دکتر محمدی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران،دکتر سعید سینائی نژاد به سمت معاونت درمان سازمان و رئیس بیمارستان بعثت نفت گچساران منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، در حکم دکتر محمد محمدی برای دکتر سعید سینائی نژاد آمده است: نظر به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی […]

 

طی حکمی از سوی دکتر محمدی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران،دکتر سعید سینائی نژاد به سمت معاونت درمان سازمان و رئیس بیمارستان بعثت نفت گچساران منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، در حکم دکتر محمد محمدی برای دکتر سعید سینائی نژاد آمده است:
نظر به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی ، به موجب این حکم بعنوان معاونت درمان و رئیس بیمارستان بعثت منصوب می گردید.
امید است با استعانت از ایزد منان در انجام مسئولیت محوله و پیشبرد اهداف سازمان بهداشت و درمان موفق و موید باشید.

در این حکم همچنین از خدمات دکتر محمد بخشایی مدیر سابق که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند در دوران مسئولیت قدردانی شده است.

دکتر سینائی نژاد علاوه بر معاونت درمان و رئیس بیمارستان نفت ،رئیس درمان غیرمستقیم بیمارستان نفت است.