معاون فنی وبازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور در بازدید از شهرستان چرام خواستار تعیین تکلیف سهام داران تعاون روستایی چرام واستان کهگیلویه وبویراحمد شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، امروز عصریک شنبه (۲۲ فروردین ۱۴۰۰)، مرتضی معتمد معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور و انصاری منش مدیرکل دفتر تجهیز و توسعه […]

 

معاون فنی وبازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور در بازدید از شهرستان چرام خواستار تعیین تکلیف سهام داران تعاون روستایی چرام واستان کهگیلویه وبویراحمد شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، امروز عصریک شنبه (۲۲ فروردین ۱۴۰۰)، مرتضی معتمد معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور و انصاری منش مدیرکل دفتر تجهیز و توسعه وزیرساخت سرمایه گذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ ویسی مدیرکل تعاون روستایی استان از شهرستان چرام بازدید کردند.

معتمد معاون فنی وبازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور در خصوص اهداف سفر خود به شهرستان چرام بیان کرد:هدف این بود که از نزدیک وضعیت تشکل ها؛اتحادیه وسازمان را بررسی کنیم و بازدید و استعداد سنجی این تشکل ها که چطور می شود سرمایه گذاری را انجام بدهیم.

معتمد معاون فنی وبازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور در گفت وگو با کبنا در خصوص اهداف سفر خود به شهرستان چرام بیان کرد:هدف این بود که از نزدیک وضعیت تشکل ها؛اتحادیه وسازمان را بررسی کنیم و بازدید و استعداد سنجی این تشکل ها که چطور می شود و با چه پروژه ای می شود سرمایه گذاری را انجام بدهیم و‌در حوزه زیرساخت ها بتوانیم کاری انجام بدهیم.

معتمد بیان کرد:,البته واقعیت این است که سازمان تعاون روستایی چون مالکیت ها همه متعلق به شرکت هاست باید خود شرکت ها با تسهیلاتی که ما فراهم می کنیم توانایی را داشته باشند که تسهیلات را بگیرند و زیرساخت ها را انجام بدهند.

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی در خصوص تعیین تکلیف سهام داران روستایی تعاونی های روستایی در شهرستان چرام و استان که چه برنامه ای دارید بیان کرد:ماده ۱۰اساسنامه شرکت ها و تعاونی ها می گوید هر عضوی به هر دلیلی رابطه اش وعضویتش با اتحادیه قطع می شود هیأت مدیره باید ظرف یکسال نسبت به تعیین تکلیف سهام آنها اقدام کند و سرمایه اسمی آن را بپردازد و آن اشخاص را را از عضویت شرکت خارج کند که این کار متاسفانه در اینجا انجام نشده است.

وی افزود:شاهد هستیم تعداد زیادی ؛حتی افرادی که ۲۰سال پیش فوت کرده همچنان عضو شرکت هستند و باید تعیین تکلیف شوند و سرمایه اسمی و‌سهام اسمی اگر می خواهند برگرداند به وراث یا به یکی از بچه هایش منتقل کنند تا آنها عضو شوند.

معاون فنی وبازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور در پاسخ به این سوال در خصوص ساختمان های بلااستفاده تعاون روستایی در استان و شهرستان چرام بیان کرد:مدیریت تعاون روستایی استان قرار است بررسی انجام دهد ومستند به تهران بیاورد و‌متناسب به صرفه دولت و ترقی املاک و دارائی های تعاون روستایی و بهره برداری یا تبدیل این اراضی یا دارایی ها تصمیم گیری شود.

معتمد در خصوص مشکلات سازمان تعاون روستایی چرام بیان کرد: برای من جالب وجای تعجب بود که نه اداره شهرستان و‌ نه اتحادیه و‌شرکت ها ساختمان اداری و دفتر کار ندارند و در یک اتاقک باسکول فعالیت می کنند و کارهای خودشان را انجام می دهند .

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشوربیان کرد:قرار است مدیریت استان دو گزینه بررسی کند یا راهکاری که به صرفه دولت و بتواند این مشکل را حل کند و ساختمانی مناسب جهت فعالیت های اداری و ارباب رجوع واتحادیه و شرکت ها تهیه کنند.

بنابراین گزارش در این بازدید ؛مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه وبویراحمد و مدیر تعاون روستایی چرام نیازها و درخواست ها ومشکلات حوزه تعاون روستایی چرام و تشکل ها را با معاون فنی وبازرگانی سازمان مطرح کردند.