ساسان تاجگردون از کاندیداهای احتمالی انتخابات میان دوره ای مجلس در حوزه گچساران و باشت گفت: مجلس شورای اسلامی به افرادی با نگاه برنامه ای و توسعه ای نیاز دارد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، تاجگردون در نشست با جمعی از گچسارانی های مقیم یاسوج گفت: مردم منتظر دیدگاهها و برنامه های کاندیدا […]

 

ساسان تاجگردون از کاندیداهای احتمالی انتخابات میان دوره ای مجلس در حوزه گچساران و باشت گفت: مجلس شورای اسلامی به افرادی با نگاه برنامه ای و توسعه ای نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، تاجگردون در نشست با جمعی از گچسارانی های مقیم یاسوج گفت: مردم منتظر دیدگاهها و برنامه های کاندیدا هستند و افرادی که با تفکر، ایده و برنامه به صحنه آمده باشند را انتخاب می کنند.

وی بیان داشت: این توانایی را دارم که در حوزه های مختلف و برای حل مسایل از جمله کاهش بیکاری، اشتغال پایدار، نفت و گاز، آب، کشاورزی و .. استان و حوزه گچساران و باشت بتوانم کارهای مثبت و ارزنده ای انجام دهم.

وی به مولفه های نظام توسعه اشاره کرد و گفت: در این نظام، مسایل قومی و طایفه ای، جناحی و باندی جایی ندارد و همه برنامه ها برای بهبود زندگی و رفاه کل مردم هست.

کاندیدای احتمالی انتخابات مجلس با بیان اینکه توزیع عدالت و ثروت در قوانین کشور آورده شده اظهار داشت: برخی قوانین خوب نوشته شده اند اما در عمل مشکل دارند مناطقی که افراد بانفوذ به ویژه در تصمیمات ملی داشتند، توانستند به سمت توسعه حرکت کنند.

وی ادامه داد: غلامرضا تاجگردون در ۸ سال گذشته از افراد بانفوذ در مجلس و تصمیمات بود و برنامه ها و اقدامات وی با نگاه بلندمدت توسعه همراه بود.

ساسان تاجگردون به دوران پس از نفت اشاره کرد و گفت: نفت و گاز روزی به پایان می رسد و ایجاداشتغال پایدار با سرمایه گذاری روی دیگر بخشها نظیر کشاورزی و … امکان پذیر است.

 

وی خود را فردی مستقل و دارای استقلال کاری و فکری دانست و به استفاده از اندیشمندان و نخبگان برای حرکت به سمت توسعه اشاره کرد و بیان داشت: از علم، سواد و تجربه همه اندیشمندان و نخبگان منطقه در جهت توسعه باید استفاده کرد و غلامرضا تاجگردون نیز یکی از این افراد است.

تاجگردون گفت: همان گونه که از کارها و اقدامات گذشتگان به نیکی یاد می کنیم باید به گونه ای عمل کنیم که نوادگان ما در آینده به خوبی و نیکی از ما یاد کنند.

وی گفت: حق طلبی باید اولویت همه باشد و با حفظ اخلاق و ادب مطالبه گری کرد.

کاندیدای احتمالی انتخابات مجلس خطاب به مردم گفت: کسی را به مجلس بفرستید که دارای برنامه باشد و سیستم برنامه ریزی کشور را خوب بشناسد تا بتواند به مردم منطقه و استان خدمت کند.

تاجگردون تصریح کرد: ادعا دارم که میتوانم حرکت توسعه ای استان و گچساران و باشت که شروع شده بود را ادامه داده و گامی در جهت توسعه این مناطق بردارم.

وی در پایان گفت: دعا کنیم هر کسی د راه رضای خدا و کمک به مردم کاری انجام دهد و قدمی بردارد موفق باشد.