وزیر نیرو در جلسه نهایی برنامه سازگاری با کم آبی استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور وزرا و مدیران ملی عضو کارگروه سازگاری با کم آبی کشور تشکیل شد پس از تایید نهایی این برنامه از ارائه مطلوب این سند، دقت در تدوین ، استناد به آمار و منابع آماری موثق ، لحاظ نمودن […]

وزیر نیرو در جلسه نهایی برنامه سازگاری با کم آبی استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور وزرا و مدیران ملی عضو کارگروه سازگاری با کم آبی کشور تشکیل شد پس از تایید نهایی این برنامه از ارائه مطلوب این سند، دقت در تدوین ، استناد به آمار و منابع آماری موثق ، لحاظ نمودن تمام نقطه نظرات دستگاه های تخصصی استان در برنامه و انطباق آن با واقعیت ها را تحسین نمودند و فرمودند کاملا مشخص هست کاری پخته و با هماهنگی کامل اعضاء صورت گرفته که در این جلسه حتی یک ایراد هم به این برنامه از طرف کارگروه ملی وارد نگردید .

وی بیان کرد:هر استان برنامه سازگاری با کم آبی مختص خود را دارد و متناسب با ظرفیت ها انجام شده است .

وی از استاندار  ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ، مدیران عضو کارگروه و کارشناسان ادارات مرتبط بصورت ویژه قدردانی نمودند.