لیست اعضای هیات مؤسس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا،لیست اعضای هیات مؤسس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر اعلام شد. شهرستان بویراحمد ۱_شیخ مصطفی شجاعیان؛ ۰۹۱۷۱۴۱۲۷۱۷ ۲_غلامرضا حسن زاده؛ ۰۹۱۷۳۴۱۶۵۶۹ ۳_احمد […]

 

لیست اعضای هیات مؤسس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا،لیست اعضای هیات مؤسس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر اعلام شد.

شهرستان بویراحمد
۱_شیخ مصطفی شجاعیان؛ ۰۹۱۷۱۴۱۲۷۱۷
۲_غلامرضا حسن زاده؛ ۰۹۱۷۳۴۱۶۵۶۹
۳_احمد طاهرمنش؛ ۰۹۱۷۷۴۱۵۰۴۰
۴_محمد تقی افروز؛ ۰۹۱۷۷۴۱۰۱۳۰
۵_داریوش غلامی؛ ۰۹۱۷۳۴۱۸۸۹۱
۶_علی ضامن پیشرو؛ ۰۹۱۷۳۴۱۸۴۷۳
۷_جهانگیر ابراهیمی؛ ۰۹۱۷۳۴۱۱۴۲۲

شهرستان کهگیلویه
۱_شیخ امرالله اندرزیان؛ ۰۹۱۷۷۴۱۱۱۴۲
۲_فریدون فاطمی زاده؛ ۰۹۱۷۷۴۲۷۲۱۰
۳_محمدتقی خبره؛ ۰۹۱۷۳۴۲۷۰۴۷
۴_جهانگیر افرازی؛ ۰۹۱۷۳۴۴۰۶۳۱
۵_محسن عدالتمند؛ ۰۹۱۷۳۴۴۸۲۴۸
۶_منصور تقوی؛ ۰۹۱۷۱۴۴۳۰۶۹
۷_سید عبدالعزیز موسوی؛ ۰۹۱۷۷۴۴۰۷۳۸
۸_نعمت الله خرسندی؛ ۰۹۱۷۳۴۴۹۲۵۷

شهرستان گچساران
۱_یدالله مرادی؛ ۰۹۱۷۳۴۲۰۵۷۲
۲_محمد رمضانی؛ ۰۹۱۷۱۴۰۳۵۵۰
۳_علی محمد آقایی؛ ۰۹۱۷۷۴۲۴۲۶۹
۴_یونس رضاپور؛ ۰۹۱۷۳۴۱۵۹۱۲
۵_سلیمان اخلاصی؛ ۰۹۱۷۷۴۲۶۵۶۰
۶_مجتبی جعفری دیزگانی؛ ۰۹۱۷۱۴۰۳۰۸۸
۷_علی حسینی؛ ۰۹۱۷۳۴۴۸۷۴۸
۸_غلامعباس رحیمی؛ ۰۹۱۷۳۴۲۱۹۹۱
۹_داریوش محمودیان؛ ۰۹۱۷۷۴۲۰۷۸۲

شهرستان چرام
۱_سید شریف خاضع؛ ۰۹۱۷۷۴۲۲۳۸۲
۲_فرج الله باقریان؛ ۰۹۱۷۷۴۲۵۸۲۱
۳_عادل طاهری؛ ۰۹۱۷۷۴۴۰۰۵۳
۴_کرامت حیدری؛ ۰۹۱۷۷۴۲۷۱۳۳
۵_بهادر عالی نسب؛ ۰۹۱۷۷۴۲۸۳۵۱

شهرستان باشت
۱_نادر گرامی؛ ۰۹۱۷۷۴۲۵۲۱۵
۲_رستم مرزبان؛ ۰۹۱۷۷۴۲۵۲۱۳
۳_سید عادل مطهری؛ ۰۹۱۷۶۶۵۴۷۶۵
۴_امامقلی شریفی؛ ۰۹۱۷۳۴۲۹۸۴۷
۵_فریبا محمدی؛ ۰۹۱۷۷۴۲۳۷۰۲

شهرستان مارگون
۱_علی اکبر همت فر؛ ۰۹۱۷۳۴۱۴۹۰۷
۲_مسعود بهشتی؛ ۰۹۱۶۴۸۰۸۶۲۳
۳_جمشید مرعشی؛ ۰۹۱۷۷۴۱۳۲۵۵
۴_کاظم رضایی؛ ۰۹۱۳۰۱۵۵۳۶۹

شهرستان بهمئی
۱_لطف الله شجاعی؛ ۰۹۱۷۳۴۴۱۰۰۱
۲_حسین جوانمردی؛ ۰۹۱۷۷۴۲۵۸۱۶
۳_حسین ستوده؛ ۰۹۱۷۷۴۲۳۳۳۶
۴_ابراهیم حصار؛ ۰۹۱۷۷۴۲۵۸۱۶
۵_عبدالصالح صمدی؛ ۰۹۱۷۷۴۴۰۴۶۴

شهرستان دنا
۱_جمشید بهادر؛ ۰۹۱۷۱۴۳۹۶۹۳
۲_ذبیح الله سیرتی؛ ۰۹۱۷۱۴۵۷۰۹۹
۳_سید محمد موسوی؛ ۰۹۱۷۷۴۱۸۷۴۹
۴_امرالله وفاپور؛ ۰۹۱۷۷۴۱۴۲۶۲

شهرستان لنده
۱_حیات الله پایانی؛ ۰۹۱۷۹۴۴۴۵۲۶
۲_سید عیسی تقوی؛ ۰۹۹۰۶۲۹۳۱۷۳
۳_علی رحم رجبی؛ ۰۹۱۷۱۴۸۲۷۵۶
۴_محسن رجبی؛ ۰۹۱۷۷۴۴۰۷۶۳
۵_محمد قربانی؛ ۰۹۱۷۳۴۲۷۴۱۴