با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ۳۵ هزارمین واحد مسکن روستایی مقاوم شده در روستای آب مورد از توابع بخش لوداب شهرستان بویراحمد افتتاح شد. امید در حاشیه این آئین، اظهار داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه مسکن روستایی جزو ۳ استان برتر کشور از نظر کمیت و کیفیت […]

 

با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ۳۵ هزارمین واحد مسکن روستایی مقاوم شده در روستای آب مورد از توابع بخش لوداب شهرستان بویراحمد افتتاح شد.

امید در حاشیه این آئین، اظهار داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه مسکن روستایی جزو ۳ استان برتر کشور از نظر کمیت و کیفیت کار اجرایی است.

وی عنوان کرد: این استان در حوزه مقاوم سازی مسکن روستایی از میانگین کشوری جلوتر است.

امید برای تخصیص اعتبار ویژه به حوزه مسکن روستایی استان قول مساعد داد.