حجت الاسلام موحدکه همواره ارتباط نزدیک بامردم رادراولویت کاری خوددارد امروزنیزدردهدشت پای درددل مردم نشست.   حجت الاسلام سید محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه ، چرام ،بهمئی و لنده از دفتر امام جمعه  کهگیلویه تا دفتر ارتباطات مردمی پای درد دل مراجعه کنندگان نشست و به مشکلات آنان رسیدگی کرد.. روزگذشته این دیدارهادر شهرلیکک برگزارشده […]

حجت الاسلام موحدکه همواره ارتباط نزدیک بامردم رادراولویت کاری خوددارد امروزنیزدردهدشت پای درددل مردم نشست.

 

حجت الاسلام سید محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه ، چرام ،بهمئی و لنده از دفتر امام جمعه  کهگیلویه تا دفتر ارتباطات مردمی پای درد دل مراجعه کنندگان نشست و به مشکلات آنان رسیدگی کرد..

روزگذشته این دیدارهادر شهرلیکک برگزارشده بود.

گزارش تصویری