مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد از صدور ۶۷ هزار و ۳۷۵ قبض برق مشمول طرح برق اُمید در مناطق این استان خبرداد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ” جمال معتمدی زاده ” گفت: از ابتدای آبان تا پایان دی ماه سال جاری، ۶۷ هزار و ۳۷۵ قبض برق […]

 

 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد از صدور ۶۷ هزار و ۳۷۵ قبض برق مشمول طرح برق اُمید در مناطق این استان خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ” جمال معتمدی زاده ” گفت: از ابتدای آبان تا پایان دی ماه سال جاری، ۶۷ هزار و ۳۷۵ قبض برق مشمول طرح برق اُمید در استان کهگیلویه و بویراحمد برای مشترکین برق خانگی صادر شده است.

وی میزان انرژی صرفه جویی شده در این مدت زمان را ۱۳ میلیون و هشت هزار و ۹۹۹ کیلووات ساعت عنوان و اظهارداشت: ۳۵۰ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان نیز مبلغ قبض بخشوده شده نیز از ابتدای شروع طرح برق اُمید در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد هدف از طرح برق امید را نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه برق در بخش خانگی عنوان و یادآورشد:‌ این طرح در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است.

معتمدی زاده با بیان اینکه تغییر نگرش مصرف کنندگان بخش خانگی به استفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیست با استفاده از ساز و کارهای تشویقی و بازدارنده از اهداف اصلی طرح برق اُمید ذکر و تصریح کرد:‌ در این طرح مشترکان به سه دسته مشترکان کم مصرف،خوش مصرف و پرمصرف تقسیم می شوند.

بگفته وی، برای هر دسته متناسب با منطقه جغرافیائی، الگوی مصرف برق تعیین می شود و مشترکان برق به تناسب مشارکت در این طرح از مزایای تشویقی شامل تخفیف تا ۱۰۰ درصد تعرفه برق بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:‌مشترکان کم مصرف حدود ۳۰ درصد از کل مشترکان(حدود۸٫۵ میلیون مشترک) در هر دسته جغرافیایی را شامل می شوند که مصرف آنها در حد الگوی کم مصرفی است و مشمول تخفیف ۱۰۰درصدی صورتحساب می شوند.

معتمدی زاده، مشترکان خوش مصرف را حدود ۵۵ درصد کل مشترکان (حدود ۱۶٫۵ میلیون مشترک) عنوان و اظهارداشت:‌ تعرفه این گروه از مشترکان بدون تغییر است و با اقدامات بهینه سازی می توانند دردسته کم مصرفان قرار گیرند.

وی افزود: مشترکان پرمصرف که حدود ۱۵ درصد از مشترکان هستند بیش از الگوی تعیین شده مصرف برق دارند که به آنها شش ماه فرصت داده می شود با به کارگیری آموزش های بهینه سازی خود را به الگوی خوش مصرفی برسانند.

به گزارش قلم دنا، بیش از ۲۷۰ هزار مشترک برق در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که ۲۱۰ هزار اشتراک آن خانگی هستند