به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، طی حکمی از سوی هادی زارع پور مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد وارث پاکسیرت به سمت معاونت آموزش وپرورش شهرستان دنا منصوب شد. پاکسیرت قبل از این انتصاب ، از کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش استان و همچنین تدریس در دانشگاههای استان را در کارنامه خود دارد.

 

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، طی حکمی از سوی هادی زارع پور مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد وارث پاکسیرت به سمت معاونت آموزش وپرورش شهرستان دنا منصوب شد.

پاکسیرت قبل از این انتصاب ، از کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش استان و همچنین تدریس در دانشگاههای استان را در کارنامه خود دارد.