با حکم مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه رئیس جدید خانه ترویج کشاورزی بخش سوق منصوب شد. طی حکمی از سوی حکمت نریمانی مهندس پیمان باوند بعنوان رییس خانه ترویج کشاورزی بخش سوق منصوب شد. جلسه معارفه مهندس باوند در بخشداری این بخش با حضور نریمانی مدیر، مرزبان مسیول حراست ،ریانی مسیول خانه ترویج مدیریت جهاد […]

با حکم مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه رئیس جدید خانه ترویج کشاورزی بخش سوق منصوب شد.

طی حکمی از سوی حکمت نریمانی مهندس پیمان باوند بعنوان رییس خانه ترویج کشاورزی بخش سوق منصوب شد.

جلسه معارفه مهندس باوند در بخشداری این بخش با حضور نریمانی مدیر، مرزبان مسیول حراست ،ریانی مسیول خانه ترویج مدیریت جهاد کشاورزی کهگیلویه و امام جمعه وبخشدار سوق برگزارشد.

پیمان باوند از نیروهای جوان و توانمند کهگیلویه است.
وی از خبرنگاران باسابقه شهرستان بوده و مدیرمسیول پایگاه خبری صدای جنوب میباشد.