أَشْرَفُ الْخَلَائِقِ التَّوَاضُعُ وَ الْحِلْمُ وَ لِینُ الْجَانِبِ. شریف‌ترین اخلاق، تواضع، بردباری و نرم خویی است. عیون الحکم و المواعظ (لیثی) ص ۱۱۵، ح ۲۵۵۵(امام علی (ع)) عکسی از سید محمد موحد را دیدم که نشسته بر کف پیاده رو و عاری از هرگونه تکلفی؛ درحال بررسی مشکلات ارباب رجوع بود ناگهان با خود […]

أَشْرَفُ الْخَلَائِقِ التَّوَاضُعُ وَ الْحِلْمُ وَ لِینُ الْجَانِبِ.
شریف‌ترین اخلاق، تواضع، بردباری و نرم خویی است.
عیون الحکم و المواعظ (لیثی) ص ۱۱۵، ح ۲۵۵۵(امام علی (ع))
عکسی از سید محمد موحد را دیدم که نشسته بر کف پیاده رو و عاری از هرگونه تکلفی؛ درحال بررسی مشکلات ارباب رجوع بود ناگهان با خود اندیشه کردم و به یاد این جمله از بزرگان افتادم که بیان می کنند” “درختان پر میوه؛ نماد تواضع می باشند” با این مفهوم که انسان‌ های بزرگ همچون درختان پربارند که هر اندازه دانش و فهم ‌شان بیشتر می‌شود، فروتن‌ و با گذشت‌تر می‌شوند در همین راستا رفتار و عمل سید محمد موحد را به سان شاخه های درختان پربار و پرثمر می بینم که تا چه حد خاشع و افتاده می باشد .
موحد با صداقتی وصف ناپذیر، با تجربه و زیرکی پارلمانی خود حرکت های انقلابی و مردمی را به عنوان یک گفتمان عرضه کرده است که عناصر این گفتمان توجه به نیازهای مردم، و حرکت های جهادی در راستای حل مشکلات مردم است.

نمی توان منکر این مسئله شد که محرومیت، فقر، نبود منابع برای اشتغال زایی از جمله مشکلاتی می باشد که به صورت ریشه ای گریبانگیر کهگیلویه می باشند و از طرف دیگر شرایط ملی و فراملی از جمله تحریم ها به این مشکلات دامن زده اند همین خصلت مردمی بودن بودن خود تسکینی می باشد برای دردمندان و مراجعه کنندگان به ایشان. و اینگونه رفتار و افتادگی، صداقت با مردم، نشستن پای درد و دل مردم بدون از هیچ گونه نشانه خود برتری و خدمت صادقانه به مردم نشان از اسطوره بودن ایشان دارد و اینجا ست که تجربه سیاسی ایشان به عنوان کلاس درسی می باشد برای دیگران که بر روی آن بنویسند و بخوانند و برای دیگران نیز بازگو کنند، چرا که این مردم داری و همنشینی با مردم از عهده هر کسی بر نمی‌آید.

پیاه روی بهارستان شاهد اقدامی بزرگ از اسطوره تاریخ ساز پارلمانی بوده که خدمتی با مفهوم گسترده در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی برای مردم می باشد و همچنین نشان از احساس مسئولیت فراوان در برابر دغدغه های مردم دارد بنابراین فارغ از هر گونه جبهه گیری سیاسی، موافق و مخالف بودن با سید محمد موحد رقیب و همراه بودن با ایشان می بایست به وضوح اقرار کرد که عمل و رفتار ایشان، اندیشه و انگیزه ای را به تصویر می کشد که تنها هدفش گره گشایی امور مردم می باشد.

خدیجه ثنائیان زاده

دکترای روابط بین الملل