به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، تشکل مردمی امیدوار کهگیلویه، تحت نظارت وزارت کشور با محدوده ی فعالیت در شهرستان کهگیلویه، همانند دیگر تشکل های مردمی در راستای مبارزه با ویروس کرونا به شیوه های مختلف فعالیت برجسته ای داشته است. از جمله ی این فعالیت ها می توان به تقویت فرهنگ شهروندان در […]

 

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، تشکل مردمی امیدوار کهگیلویه، تحت نظارت وزارت کشور با محدوده ی فعالیت در شهرستان کهگیلویه، همانند دیگر تشکل های مردمی در راستای مبارزه با ویروس کرونا به شیوه های مختلف فعالیت برجسته ای داشته است.

از جمله ی این فعالیت ها می توان به تقویت فرهنگ شهروندان در مبارزه با این ویروس، توزیع بسته های بهداشتی و ماسک بین مردم شهر و روستا اشاره داشت.
اما مهمترین و برجسته ترین فعالیت این تشکل می توان به توزیع ۵۰ بسته ی غذایی متشکل از (برنج، روغن، رب،ماکارونی، حبوبات و مرغ) با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام در ابتدای شیوع ویروس کرونا بین اقشار آسیب پذیر مردم اشاره کرد.

متعاقب فعالیت این سازمان مردم نهاد و توجه مسئولین ستاد اجرایی فرمان امام در استان کهگیلویه و بویراحمد، تعداد ۴۰ بسته نوشت افزار(شامل کیف مدرسه، دفتر، خودکار، مداد رنگی، جا مدادی، لیوان و…) بعلاوه ۲۰۰ بسته پروتئینی نیز با همت اعضای فعال این سمن، بین نیازمندان شهرستان توزیع شد.

تشکل های مردمی، نهادهایی هستند که از بطن مردم شکل گرفته و در راستای رفع مشکلات مردم همچنان قدم برداشته و برمیدارند.

جا دارد از همکاری و مساعدت ستاد اجرایی فرمان امام، خصوصا مجموعه ی همکاران این ستاد در استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیر و تشکر ویژه بعمل آوریم.
سازمان مردم نهاد امیدوار کهگیلویه همچنان آماده ی خدمت به مردم در راستا اهداف ستاد اجرایی فرمان امام می باشد.