جلسه کمیته سلامت و ایمنی آب شرب شهرستان چرام با حضور بخشداران سرفاریاب ومرکزی، رییس آب فاضلاب شهرستان و نماینده آب فاضلاب سرفاریاب ، رئیس شبکه ودرمان شهرستان و تعدادی از کارشناسان بهداشتی با ریاست معاون فرماندار چرام برگزار شد. معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی در جلسه کمیته سلامت و ایمنی آب شرب […]

 

جلسه کمیته سلامت و ایمنی آب شرب شهرستان چرام با حضور بخشداران سرفاریاب ومرکزی، رییس آب فاضلاب شهرستان و نماینده آب فاضلاب سرفاریاب ، رئیس شبکه ودرمان شهرستان و تعدادی از کارشناسان بهداشتی با ریاست معاون فرماندار چرام برگزار شد.

معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی در جلسه کمیته سلامت و ایمنی آب شرب شهرستان گفت: آب یکی از نعمت های بزرگ خداونداست که منشا حیاط و سرآغاز زندگی موجودات زنده است ، اهمیت آب در زندگی بشر به اندازه ای است که بیان و توجیه کامل آن به دشواری میسر می‌گردد؛ امروزه به پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت مصرف آب افزایش یافته و منابع موجودقابل مصرف در معرض استفاده بیش از حد و حتی آلودگی قرار گرفته است.

سرتیپ خادمی افزود: در کشور ما نیز مسئله کمبود آب از گذشته های بسیار دور وجود داشته و حتی در برخی از مناطق مانع رشد و پیشرفت کشاورزی صنعتی و حتی اجتماعی شده است اما در شهرستان چرام میتوان گفت با این معضل روبرو نیستیم و رفع مشکلات بهداشتی آب آشامیدنی بویژه ارتقائ کیفیت آب و رفع مشکلات نیترات بیش از حد مجاز و همچنین وضعیت سامانه های آبرسانی مثل کلر زنی شستشوی مخازن ذخیره آب، رفع شکستگیهای لوله، حفاظت از حریم منابع آب دربرابر انواع آلودگی های میکربی و شیمیایی ، استفاده غیرعلمی وغیر اصولی از انواع سموم و کودهای در مزارع کشاورزی ، دفع غیر بهداشتی انواع فاضلاب خانگی ، صنعتی ، کشاورزی و عدم مدیریت صحیح انواع پسماندها بر منابع آب باید بصورت ویژه وخاص مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: معتقدم اگر همدلی ، انسجام و تعامل مطلوب بین مسولین دستگاههای اجرایی شهرستان بخصوص آب وفاضلاب و شبکه بهداشت ودرمان باشد میتوان با جدیت بیشتر پیگیر مشکلات بود و تلاشها بهتر به ثمر می رسد زیرا سلامت آب شرب مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ جامعه سالم متشکل از خانواده های سالم و انسانهای سالم است وانسان سالم با شاخص های سلامت جسمی ، روحی و روانی وبه عبارتی بهداشت جسمی و روانی تعریف می شود و جامعه سالم و پویا مسیر میشرفت و توسعه را با سرعت بیشتری طی می کند و به قلعه های موفقیت می رسد.

معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان چرام تصریح کرد: هم اکنون تعدادی از روستای شهرستان زیرپوشش شبکه آب و فاضلاب قرار ندارد و ضروری است شرکت آب و فاضلاب نسبت به تحت پوشش قراردادن آنها اقدام نماید و فرمانداری نیز همکاری لازم را خواهد داشت. اما انتظار از مردم روستاها نیز می باشد که دراینخصوص همکاری و همراهی لازم را با اب وفاضلاب جهت استفاده بهتر از اب شرب سالم و بهداشتی را داشته باشند.

خادمی تاکید کرد: مردم حق دارند از اب شرب سالم و بهداشتی استفاده کنند و هیچ گونه قصور و کوتاهی در زمینه سلامت مردم قابل اغماض و پذیرفتنی نیست