رئیس شرکت گاز ناحیه کهگیلویه گفت: به منظور توسعه شبکه گاز روستای برج علیشیر فردا به مدت چهار ساعت قطع می‌شود. مسلم اکوانیان اظهار داشت: گاز روستای برج علیشیر فردا یکشنبه به مدت چهار ساعت قطع می‌شود. رئیس شرکت گاز ناحیه کهگیلویه گفت:این قطعی گاز در صورت مساعد بودن هوا از ساعت ۸ صبح […]

 

رئیس شرکت گاز ناحیه کهگیلویه گفت: به منظور توسعه شبکه گاز روستای برج علیشیر فردا به مدت چهار ساعت قطع می‌شود.

مسلم اکوانیان اظهار داشت: گاز روستای برج علیشیر فردا یکشنبه به مدت چهار ساعت قطع می‌شود.

رئیس شرکت گاز ناحیه کهگیلویه گفت:این قطعی گاز در صورت مساعد بودن هوا از ساعت ۸ صبح هفتم دی ماه به مدت چهار ساعت خواهد بود.

اکوانیان علت قطعی گاز را توسعه شبکه گازرسانی اعلام کرد.

وی از مردم خواست ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم،در طول مدت قطع گاز شیر بعد از کنتور را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مأموران شرکت از دستکاری تجهیزات خودداری کنند.