بنام خدا خانواده محترم ظهرابی با سلام خبر ناگهانی در گذشت همکار خدوم زنده یاد مرحوم ظهراب ظهرابی موجب تاُثر وتاسف گردید،این مصیبت بزرگ را به بیت مکرم آن مرحوم و همه منسوبین و مجموعه همکارانم در وزارت کشور و مردم خوب و شریف و قدرشناس شهرستان به ویژه طایفه بزرگ مشایخ تسلیت و […]

 

بنام خدا
خانواده محترم ظهرابی
با سلام
خبر ناگهانی در گذشت همکار خدوم زنده یاد مرحوم ظهراب ظهرابی موجب تاُثر وتاسف گردید،این مصیبت بزرگ را به بیت مکرم آن مرحوم و همه منسوبین و مجموعه همکارانم در وزارت کشور و مردم خوب و شریف و قدرشناس شهرستان به ویژه طایفه بزرگ مشایخ تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای آن دوست سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خدای سبحان مسئلت می نمایم.

سید الیاس افسردیر
بخشدار مرکزی چرام