مهدی روشنفکر نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با ۱۶ رای به عنوان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ تعیین شد. در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مهدی روشنفکر با ۱۶ رای، محمد مهدی زاهدی با با ۱۱ رای و اسماعیلی با ۱۲ رای به عنوان اعضای کمیسیون تلفیق […]

 

مهدی روشنفکر نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با ۱۶ رای به عنوان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ تعیین شد.

در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مهدی روشنفکر با ۱۶ رای، محمد مهدی زاهدی با با ۱۱ رای و اسماعیلی با ۱۲ رای به عنوان اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتخاب شدند.

اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کمیسیون آموزش و تحقیقات انتخاب شدند و براساس رای اعضای کمیسیون، محمدمهدی زاهدی، مهدی روشنفکر و مهدی اسماعیلی نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خواهند بود.