سرپرست شرکت ملی پخش  فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه عدم استانداردسازی جایگاه های سوخت علت قطعی گاز در آن ایستگاه ها است، گفت: زمان دقیق برای حل مشکل مشخص نیست. عزیزالله محمدی افزود: جایگاه های CNG به علت اینکه استاندارد سازی را در دستور کار خود قرار نداده بودند، اداره استاندارد […]

سرپرست شرکت ملی پخش  فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه عدم استانداردسازی جایگاه های سوخت علت قطعی گاز در آن ایستگاه ها است، گفت: زمان دقیق برای حل مشکل مشخص نیست.

عزیزالله محمدی افزود: جایگاه های CNG به علت اینکه استاندارد سازی را در دستور کار خود قرار نداده بودند، اداره استاندارد با مکاتبه ای با شرکت گاز دستور قطع این ایستگاه هارا صادر کرد.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه بیان کرد: اداره استاندارد بازرسی های دوره ای و روتین را از ایستگاه ها گاز داشته و کسانی که استاندارد سازی را در دستور کار قرار ندادند طبق اختیارات خود دستور قطع را از طریق شرکت گاز صادر می کند.

وی با بیان اینکه پیگیری ها از طریق اداره استاندار و سایر مسئولان جهت راه اندازی مجدد صورت می گیرد، گفت: زمان دقیق برای راه اندازی ایستگاه های CNG مشخص نیست و در حال پیگیری ها از مسئولان ذی ربط برای حل مشکل استاندارسازی هستیم.