طی حکمی از سوی مدیر کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بهمئی منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، طی حکمی از سوی مدیر کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد،علی اصغر تارم بعنوان رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بهمئی منصوب و از […]

 

طی حکمی از سوی مدیر کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بهمئی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، طی حکمی از سوی مدیر کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد،علی اصغر تارم بعنوان رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بهمئی منصوب و از زحمات علی خوبی نژادیان رئیس پیشین تقدیر و تشکر شد.

در سابقه کاری تارم ریاست و معاونت اداره راه و شهرسازی شهرستان کهگیلویه مشاهده می شود
مراسم تودیع و معارفه با حضور مدیر کل راه و شهرسازی ،فرماندار و دیگر مسولان استانی و شهرستانی در فرمانداری شهرستان بهمئی برگزارشد.

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه

 

انتصاب جدید در شهرستان بهمئی/تصاویر تودیع و معارفه