علیرضا اتابک با ارسال پیامی روز پزشک را به مدافعان سلامت کهگیلویه تبریک گفت . از پزشکان فرزانه و متعهدی که در مدت شیوع بیماری کرونا سختی فراوانی را متحمل شدند اما ایثارگرانه ،قائم به خدمت در کنار همنوعان و هموطنان خویش ایستاده اند صمیمانه تشکر می نمایم. بسم اله الرحمن الرحیم سلامتی افراد […]

 

علیرضا اتابک با ارسال پیامی روز پزشک را به مدافعان سلامت کهگیلویه تبریک گفت .

از پزشکان فرزانه و متعهدی که در مدت شیوع بیماری کرونا سختی فراوانی را متحمل شدند اما ایثارگرانه ،قائم به خدمت در کنار همنوعان و هموطنان خویش ایستاده اند صمیمانه تشکر می نمایم.

بسم اله الرحمن الرحیم

سلامتی افراد جامعه یکی از مهمترین مولفه های اصلی امنیت و توسعه پایدار و پزشکان بعنوان حافظان سلامت جسم و روح واخلاق به حیات جامعه معنایی تازه می بخشند و آنهایی که حیات دوباره را از مراقبت و دست مهارت پزشک گرفته اند این مهم را بخوبی درک کرده اند.
روز پزشک نماد ارج گذاری به خدمات عزیزانی است که برای حفظ نعمت الهی حیات و سلامتی تلاش می کنند .

خیر خواهانی که با کنشگری فعال اجتماعی دلسوزانه و بدون چشمداشت خود ؛ درمانگر، اموزش دهنده وتسلی بخش اند و با این کار اصل مهم حقوق شهروندی در جامعه را برجسته می نمایند .

اینجانب ضمن تبریک روز پزشک و تجلیل و قدردانی از مساعی جامعه پزشکی بخصوص در شهرستان کهگیلویه از پزشکان فرزانه و متعهدی که در مدت شیوع بیماری کرونا سختی فراوانی را متحمل شدند اما ایثارگرانه ،قائم به خدمت در کنار همنوعان و هموطنان خویش ایستاده اند صمیمانه تشکر می نمایم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان سلامتی توام با موفقیت مسالت دارم .

علیرضا اتابک/فرماندار کهگیلویه