رئیس اداره امور آب کهگیلویه گفت: در راستای حفاظت از منابع آب اجازه پارتی‌بازی و قانون‌گریزی به کسی نمی‌دهم. یعقوب دمساز، رییس اداره امور آب کهگیلویه اظهار داشت: حفاظت از منابع آب رسالت اصلی ما است و وظیفه داریم برای آیندگان منابع آبی را صیانت و نگهداری کنیم. وی افزود: این شهرستان توسط رودخانه‌ها […]

 

رئیس اداره امور آب کهگیلویه گفت: در راستای حفاظت از منابع آب اجازه پارتی‌بازی و قانون‌گریزی به کسی نمی‌دهم.

یعقوب دمساز، رییس اداره امور آب کهگیلویه اظهار داشت: حفاظت از منابع آب رسالت اصلی ما است و وظیفه داریم برای آیندگان منابع آبی را صیانت و نگهداری کنیم.

وی افزود: این شهرستان توسط رودخانه‌ها و آب‌های سطحی فراوان احاطه شده است با این حال اما کشاورزان آن طور که باید استفاده نمی‌کنند.

دمساز اضافه کرد: در استان همجوار ما از بستر رودخانه‌ها برای شالی‌کاری بهره برده‌اند در کهگیلویه اما منع نشای برنج در حریم رودخانه‌ها به جدی دنبال شده است.

رییس اداره امور آب کهگیلویه با بیان اینکه اجازه گریز از قانون در حوزه آب را نمی‌دهم،گفت: تا زمانی که در این اداره باشم اجازه حفر چاه غیرمجاز نخواهم داد ضمن اینکه در مسدودسازی چاه‌ها به کسی رحم نکردم تعارفه ندارم زیرا پارتی‌بازی در امور آب را خیانت می‌دانم.

وی با اشاره به پروژه‌های حوزه آب در شهرستان تصریح کرد: در بخش توسعه پروژه‌های بزرگی داریم از سال ۷۶ تا ۸۴ پروژه‌های آبی از قبیل سد کوثر، شبکه آبیاری دشت چرام و تغذیه مصنوعی کلاچو اجرا شده است.

دمساز با بیان اینکه از ۸۴ تا ۹۲ هیچ پروژه‌ای اجرا نشد، افزود: طی سال‌های اخیر پروژه‌هایی کلید خورد.

رییس اداره امور آب کهگیلویه گفت: آبرسانی به چهار شهر از سد کوثر ۲۹ درصد پیشرفت دارد اعتبار خوبی دارد امیدواریم تا پایان سال جاری آب به دهدشت برسد.

وی آبرسانی دهدشت غربی را از دیگر پروژه‌های در دست اجرا دانست و افزود: این پروژه با ۲۶ درصد پیشرفت امسال سرنوشت خوبی خواهد داشت.

دمساز گفت: سد سرپری طرح استانی است که ۲۴درصد پیشرفت دارد و اعتبارات این طرح کافی نیست.