سرپرست شبکه بهداشت درمان چرام در اولین روزی کاری خود به همراه جمعی از پرسنل با حضور در گلزار شهدای گمنام با آرمان های شهدا تجدید میثاق نمودند . به گزارش پایگاه خبری قلم دنااز چرام، مهندس حسن هدایت نیا سرپرست جدید شبکه بهداشت درمان در اولین روزی کاری خود به همراه جمعی از […]

 

سرپرست شبکه بهداشت درمان چرام در اولین روزی کاری خود به همراه جمعی از پرسنل با حضور در گلزار شهدای گمنام با آرمان های شهدا تجدید میثاق نمودند .

به گزارش پایگاه خبری قلم دنااز چرام، مهندس حسن هدایت نیا سرپرست جدید شبکه بهداشت درمان در اولین روزی کاری خود به همراه جمعی از پرسنل جهت تجدید میثاق با آرمان های شهدا با حضور در گلزار شهدای گمنام ، با قرائت فاتحه ، به غبار روبی و عطر افشانی و نثار شاخه گل روز کاری خود را شروع نمودند.