به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، حسن هدایت نیا مدیر شبکه بهداشت و درمان چرام در اولین روزی کاری خود از مرکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه ضمیمه و پایگاه شماره ۲ چرام بازدید نمودند. هدایت نیا هدف از این بازدید را آشنایی با پرسنل ،بررسی مشکلات کاری، پیشرفت روند کار ،کمبود و نواقصات کاری […]

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، حسن هدایت نیا مدیر شبکه بهداشت و درمان چرام در اولین روزی کاری خود از مرکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه ضمیمه و پایگاه شماره ۲ چرام بازدید نمودند.

هدایت نیا هدف از این بازدید را آشنایی با پرسنل ،بررسی مشکلات کاری، پیشرفت روند کار ،کمبود و نواقصات کاری دانست.

در پایان هدایت نیا به پرسنل قول میاد داد در اولین فرصت مشکلات آنان برطرف خواهد شد.