به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، با حضور مهندس خیبر رئیس دفتر و رئیس حوزه دانشگاه و هیئت همراه مهندس حسن هدایت نیا از کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان سر پرست جدید شبکه بهداشت درمان چرا م معرفی شد . پیش از این مهندس علی جعفری فر بمدت سه سال مدیر شبکه بهداشت […]

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، با حضور مهندس خیبر رئیس دفتر و رئیس حوزه دانشگاه و هیئت همراه مهندس حسن هدایت نیا از کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان سر پرست جدید شبکه بهداشت درمان چرا م معرفی شد .

پیش از این مهندس علی جعفری فر بمدت سه سال مدیر شبکه بهداشت درمان بود .

هدایت نیا از فرزندان شهرستان چرام دارای کارشناسی ارشد بهداشت محیط و دارای ۱۷ سال سابقه خدمت در شهرستان چرام بوده که در سمتهای ذیل مسئول مرکز خدمات جامع کره شهبازی ، مسئول گسترش ستاد شبکه بهداشت درمان چرام ، مسئول واحد کاهش خطر و بلایا خدمت نموه است .

ایشان همچنین رییس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان ، نایب رییس مرکز سیاست گذاری سلامت دانشگاه را در کارنامه کاری خود ثبت نموده است.

در پایان از خدمات مهندس جعفری تقدیر و تشکر بعمل آمد .