به گزارش پایگاه خبری قلم دنا پروانه بوذری از تشکیل مجمع زنان کهگیلویه خبر داد. این فعال حوزه زنان و خانواده بیان داشت: زنان در جامعه ما نیمی از پیکره اجتماع را تشکیل می دهند و لذا با توجه به اهمیت این موضوع، علاوه بر نقش همسری و نقش مادری، جایگاه ممتازی در رشد […]

 

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا پروانه بوذری از تشکیل مجمع زنان کهگیلویه خبر داد.

این فعال حوزه زنان و خانواده بیان داشت: زنان در جامعه ما نیمی از پیکره اجتماع را تشکیل می دهند و لذا با توجه به اهمیت این موضوع، علاوه بر نقش همسری و نقش مادری، جایگاه ممتازی در رشد و اعتلای جامعه ایفا می کنند که به ویژه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تربیتی و آموزشی، این مساله حائز اهمیت بیشتری است.

بوذری تاکید: مهم‌ترین کار در توسعه یک منطقه اتفاق نظر نخبگان است، و اگر در جامعه زنان بخواهد پیشرفت کند، ابتدا باید نخبگان این قشر با هم اتفاق نظر داشته باشند و برای این منظور لازم است تشکل‌ها کمک کنند.

بوذری سپس گفت: از اهم کارهایی که انجام خواهیم داد؛ شناسایی وضعیت، جریان سازی، ترویج فرهنگ حمایت از زنان و حساسیت آفرینی نسبت به حقوق زنان است.

وی گفت: به غیر از زنان، مردان هم می‌توانند عضو جمعیت مجمع زنان کهگیلویه باشند.

وی هدف از تشکیل این تشکل را گسترش و تقویت فرهنگ احترام به حقوق زنان در شهرستان و استان دانست.

بوذری در پایان گفت: مراحل ثبت این تشکل درحال انجام است.